Gümrük Hukuku

Büromuz, Gümrük Kanunu kapsamında ortaya çıkabilecek her türlü danışmanlık hizmeti, gümrük işlerinin hızla sonuçlandırılması, Uyuşmazlıkların çözümü, Kanun gereği ortaya çıkacak gümrük vergi ve cezalarına ilişkin sorunların çözümü ve dava aşamasında avukatlık hizmeti vermekte olup konuyla ilgili başlıca hizmetlerimiz:

1. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun da belirtilen fiillerin İşlendiği İddiasıyla Yapılan Suç Duyurularına, Soruşturmalara ve Yargılamalara İlişkin Gerekli Değerlendirmelerin Yapılması ve Savunmalarının Hazırlanması
2. Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı
3. Gümrük Vergileri ile ilgili Vergi Danışmanlığı
4. Gümrük Vergileri, İdari Para Cezaları ve İdari Kararlar ile ilgili olarak Gümrük İdareleri nezdinde İtiraz, Vergi Mahkemeleri nezdinde Dava ve Bölge İdare veya Danıştay Başkanlığı nezdinde de İtiraz/Temyiz Dilekçelerinin hazırlanması
5. Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı Danışmanlığı
6. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi İle İlgili İhtilaflar.
7. AntiDamping, Korunma ve Sübvansiyon Soruşturma Danışmanlığı
8. İthalat Kayıt Belgesi Nedeniyle Haksız Tahsil Edilen Vergilerin İadesi
9. Gözetim Belgesi Nedeniyle Haksız Tahsil Edilen Vergilerin İadesi
10. Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvurularında Oluşan İhtilaflar
11. Risk Analizlerinin Değerlendirilmesi
12. Devlet Yardımlarından Yararlanılmasının ve Yasaların Tanıdığı Hakların Kullanılmasının sağlanması ile İlgili İhtilaflar 
13. Eşyanın ithali/İhracı İçin öngörülen Belgelerin/İzinlerin Alımı Takibi Kapatılması ile İhtilaflar
14. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ile Tarife Mevzuatından Kaynaklanan İhtilaflar,
15. Ekonomik Etkili Gümrük Rejiminde Kaynaklanan İhtilaflar,
16. Muafiyetler ve Yolcu İşlemlerinden Kaynaklanan İhtilaflar,
17. Yatırım Teşvik Mevzuatından Kaynaklanan İhtilaflar,
18. Menşe Mevzuatı, Tasfiye Mevzuatı, TIR Transit Mevzuatında Kaynaklanan İhtilaflar
19. KDV ve ÖTV Mevzuatı, Kambiyo Mevzuatı, İç Denetim Mevzuatı, EPDK Mevzuatından Kaynaklanan İhtilafların çözümünde hukuki yardım sağlamaktadır.